उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु तथा अनुगमन समितिका पदाधिकारीको लागि १ दिने अभिमुखिकरण